ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตพร่องแป้ง

 

ก่อนที่คุณจะปรับวิถีการดำเนินชีวิตของคุณสู่วิถีชีวิตพร่องแป้ง คุณสามารถศึกษาความรู้เบื้องต้นในเรื่องนี้จากหัวข้อข้างล่างนี้

 

 

เราเชื่อว่า การงดหรือลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล หรือ คาร์โบไฮเดรท ไม่ว่าจะเพื่อลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนัก ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมทั้งสิ้น และยังสามารถที่จะปฏิบัติได้ในระยะยาว มีผู้คนในโลกมากขึ้น เริ่มมองว่านี่คือรูปแบบในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือ วิถีชีวิต (lifestyle) อีกแนวหนึ่งที่ต่างไปจากคนส่วนใหญ่ นี่เองคือสิ่งที่เว็บไซต์ของเราพยายามนำเสนอ

 

แนวคิดเรื่องการลดหรือควบคุมน้ำหนักด้วยการลดหรืองดการบริโภคแป้งไม่ใช่แนวคิดใหม่ มีการพูดถึงเรื่องนี้มามากกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากคุณหมอแอ็ตคินส์ (Dr. Atkins) ตีพิมพ์ Diet Revolution ในปี 1972 แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีความเป็นห่วงว่า การบริโภคโปรตีนและไขมันมากๆ มีผลเสียต่อสุขภาพ ความเป็นห่วงนี้เริ่มจะลดลงเพราะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่า การบริโภคไขมันหรือโปรตีนไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่กลัวกัน ทำให้วิถีพร่องแป้งเริ่มจะได้รับความยอมรับใหม่อีกครั้ง อันที่จริงแนวคิดนี้กำลังเป็นที่นิยม ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของคนทั่วไปด้วย เชื่อกันว่า สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับตารางโภชนาการที่ดีหรือ food pyramid เสียใหม่ โดยจะแนะนำให้ลดสัดส่วนการบริโภคแป้งลง
เราเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วนักโภชนศาตร์ของไทยก็จะเริ่มยอมรับวิถีพร่องแป้งในที่สุด

สนใจศึกษาเพิ่มเติมลองอ่านบทความข้างล่างนี้

What If It's All Been a Big Fat Lie?
The Myth of Low-Fat Diet