มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า สารคาเฟอีน ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินและมีส่วนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ โคล่า (แม้แต่ไดเอ็ทโค้ก) และอื่นๆ ลงสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินวิถีพร่องแป้ง