เนยเทียม (margarine) และ shortening เป็นไขมันแปรรูป (transformed fatty acid หรือ trans fat) ชนิดหนึ่ง ได้จากการทำไขมันที่เป็นของเหลวให้ร้อนพร้อมกับผ่านไฮโครเจนเข้าไป (hydrogenated) ทำให้เป็นของแข็งและเก็บไว้ได้นานไม่เสียง่าย ในขบวนการนี้ สารอาหารจะถูกทำลาย และมีการศึกษาที่พบว่า ไขมันแปรรูปมีส่วนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มและเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ จึงต้องหลีกเลี่ยง มีอาหารจำนวนมากที่ใช้ไขมันแปรรูปเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปบรรจุห่อ เช่น ชิบต่างๆ ขนมปังกรอบ คุกกี้ เคก