คิดว่าควรเลิกกลัวไขมัน และควรทานไขมันบ้างเพื่อจะได้สารอาหารครบถ้วนครับ