วิถีพร่องแป้ง ไม่ใช่ ไร้แป้ง โดยสิ้นเชิง ร่างกายของเราต้องการแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะจากผลไม้และผัก สิ่งที่ควรเลี่ยงคือแป้งเชิงเดี่ยว เช่น มันฝรั่ง และน้ำตาลที่ได้จากการแปรรูป รวมถึงอาหารที่มีส่วนประสมของแป้งเชิงเดี่ยวและน้ำตาลแปรรูป การควบคุมปริมาณแป้งที่เราบริโภคเป็นจุดเริ่มต้นของโภชนาการที่ดี