อยากผอมเพรียว ต้องกินเนื้อเป็นอาหารหลัก แบบมนุษย์ยุคหิน
เชื่อกันว่ามนุษย์ยุคหินเช่น มนุษย์นีแอนเดอร์ธาน ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหารหลัก มีรูปร่างผอมเพรียวและแข็งแรง ถ้าเรากินแบบพวกเขาเราก็อาจจะผอมเพรียวได้ เรียกว่าเป็น นีแอนเดอร์ธิน (Neanderthin)

มนุษย์ยุคหินไม่รู้จักการเพาะปลูก อาหารของพวกเขาจึงมาจากการล่าสัตว์อื่นมาเป็นอาหาร นั่นก็คือพวกเขากินเนื้อและไขมันเป็นหลัก เชื่อกันว่าพวกเขามีรูปร่างผอมเพรียว เช่นเดียวกับสัตว์กินเนื้ออื่นๆ เราเริ่มรู้จักการเพาะปลูกธัญญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี มัน และเอามาปรุงเป็นอาหารเมื่อสัก 10,000 ปีก่อน หลังจากนั้น สรีระขอมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนไป คือมีลักษณะท้วมอ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยิ่งเมื่อเรารู้จักการแปรรูปธัญญพืชและพืชอื่นมาเป็นแป้งและน้ำตาล นำมาปรุงเป็นขนมปัง และของหวานอื่นๆ ที่มนุษย์ยุคใหม่ชื่นชมนิยมบริโภคกันเป็นประจำ มนุษย์ก็เริ่มผจญกับปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ

ถ้าอย่างนั้น เราน่าจะกลับไปกินแบบมนุษย์ยุคหิน และกลับไปผอมเพรียว และแข็งแรง เป็นนีแอนเดอร์ธิน เป็น มนุษย์หินยุคใหม่ ดีใหม

สนใจเรื่องนี้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้: Neanderthin : Eat Like a Caveman to Achieve a Lean, Strong, Healthy Body