ปัญหาของช็อกโกเลตมี 2 อย่างคือ

  • มีรสหวานมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ำตาล จึงไม่เหมาะสำหรับช่วงที่กำลังต้องการลดน้ำหนัก
  • มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการคล้ายเสพติด เช่น เริ่มทานแล้วหยุดได้ยาก บางคนทานเมื่อเครียด หรือหงุดหงิด
ถ้าเราระวังปัญหาข้างต้นแล้ว นานๆ ทีทานบ้างเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไร