หญ้าหวานคือ stavia ไม่ใช่แอสปาร์แตม เป็นหนึ่งในสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่เว็บไซต์ของแอตกินส์แนะนำให้ทานได้

แต่ควรทานอย่างพอเหมาะนะครับ