สูตรควบคุมอาหารแอ็ตคินส์ หรือ Atkins Diet พัฒนาขึ้นมาเมื่อ 20 ปีก่อนโดยนายแพทย์แอ็ตคินส์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจชาวสหรัฐฯ คุณหมอได้พัฒนาสูตรอาหารพร่องแป้งสำหรับคนไข้โรคหัวใจ ซึ่งทำให้คนไข้มีอาการทางหัวใจที่ดีขึ้น แต่พบว่ามีผลข้างเคียงที่น่ายินดีคือ คนไข้น้ำหนักลดลงด้วย ทำให้คุณหมอทำการค้นคว้าต่อเพื่อทำความเข้าใจขบวนการสะสมไขมันในร่างกายของมนุษย์ จนมั่นใจและเห็นว่าน่าจะใช้สูตรนี้เพื่อการลดน้ำหนักได้

สูตรแอ็ตคินส์จะแบ่งขั้นตอนการลดน้ำหนักเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งมีหลักการโดยย่อดังนี้

ขั้นที่ 1 เหนี่ยวนำ (induction)
เป็นขั้นตอนการปรับร่างกายให้หันมาใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานแทนการใช้น้ำตาล โดยการลดอาหารพวกแป้งลงต่ำสุด ไม่เกิน 15-20 กรัมต่อวัน เป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ อาหารที่รับประทานเป็นพวกเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นไก่ หนู ปลา เนื้อ นอกจากนั้น ก็มี ไข่ เนย ผักที่มีแป้งต่ำเช่น บร็อคโครี่ กล่ำดอก พวกถั่วสีเขียว น้ำหนักตัวเราจะลดลงอย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ 2 ลดน้ำหนักต่อเนื่อง (on-going weight loss)
เมื่อร่างกายรู้จักการเผาผลาญไขมันที่สะสมแล้ว เราจะเพิ่มการบริโภคแป้งขึ้นทีละน้อย ประมาณ 5-10 กรัม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหาร แต่ยังคงมีปริมาณแป้งที่ต่ำมากๆ น้ำหนักตัวจะยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเรา

ขั้นที่ 3 ก่อนรักษาระดับ (pre maintenance)
เมื่อเราลดน้ำหนักถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการเพิ่มปริมาณแป้งขึ้นไปเพื่อหาระดับที่เหมาะสมสำหรับตัวเรา โดยที่น้ำหนักตัวไม่เพิ่มและเรารู้สึกดี ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นการรักษาระดับซึ่งเป็นขึ้นสุดท้าย

ขั้นที่ 4 รักษาระดับ (maintenance)
เป็นขั้นที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมาสู่วิถีพร่องแป้งได้แล้ว เราจะรักษาระดับการบริโภคแป้งที่เหมาะสมกับตัวเรา และควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มหรือลด และเกิดรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองได้ (sense of control)

และถ้าเราเกิดหลุดจากวิถีพร่องแป้งเป็นบางครั้ง จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ จนน้ำหนักเริ่มเพิ่ม เราก็กลับไปเริ่มที่ขึ้นที่ 1 ใหม่