ความพ่ายแพ้ของสหรัฐฯต่อโรคอ้วน กำลังสร้างภาระมโหฬารสำหรับอเมริกันชน โดยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับโรคยอดฮิตชนิดนี้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า
       
       วารสารเฮลธ์ แอฟแฟร์รายงานว่า ช่วงระหว่างปี 1987-2002 คนอเมริกันต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยที่เกี่ยวพันกับโรคอ้วนเพิ่มจาก 3,600 ล้านดอลลาร์ เป็น 36,500 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 11.6%
       
        โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคเรื้อรังหลายประเภท ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ โดยปัจจุบัน ประชากรวัยผู้ใหญ่ 30% ในสหรัฐฯเป็นโรคอ้วน และการรักษาพยาบาลโรคเหล่านี้ก็เป็นตัวการหลักที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก
       
        เคน โธป ศาสตราจารย์คณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยเอมอรี และผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ เผยว่าได้ทำการศึกษาข้อมูลของผู้เอาประกันราว 28,000 คนในสหรัฐฯ ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันชาวอเมริกันราว 60 ล้านคนเป็นโรคอ้วน และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุใหญ่มาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
       
        ทั้งนี้ ในปี 2002 โรคอ้วนในผู้ใหญ่เป็นโรคที่ติดท็อป 10 ในบรรดาโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงที่สุด ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การลดต้นทุนของบริษัทประกัน อาทิ การกระตุ้นให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มนั้น ถือเป็นการเล็งเป้าหมายผิดพลาด และทางที่ดีควรเอาอย่างการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ เช่น ด้วยการเก็บภาษีสรรพสามิต และการใช้มาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ แผ่นนิโคติน และการมีบทบาทอย่างมากของภาครัฐ