พร่องแป้งเหมาะสมกับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เรียกว่าปฏิบัติเป็นแนวทางของครอบครัวได้เลยครับ

ดีใจทึ่ได้ข่าวว่าเมืองไทยกำลังมีแนวทางที่จะเลิกให้ผสมน้ำตาลในนมที่ใช้เลี้ยงเด็ก เพราะนอกจากปัญหาเรื่องฟังผุแล้ว ยังเป็นปัญหาเรื่องเด็กอ้วนที่กำลังระบาดด้วย

อันที่จริงแนวทางพร่องแป้งนี้ เด็กๆ ก็ควรเริ่มปฏิบัติ และถ้าทุกคนในครอบครัวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเด็กๆ พร้อมที่จะปฏิบัติตามผู้ใหญ่อยู่แล้ว และทำให้การเตรียมอาหารสำหรับทั้งครอบครัวทำได้สะดวกขึ้น

พร่องแป้งจึงเป็นทั้งวิถีชีวิต (lifestyle) และเป็นเรื่องของทั้งครอบครัว (family affairs) ด้วย